บทความวิชาการ
view 199 facebook twitter mail

ช่องทางการลงทุนในแอฟริกาใต้

เกี่ยวกับเอกสาร

เมื่อปีที่ผ่านมา ITD ได้จัดทำ “โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ร่วมกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งประเทศที่น่าลงทุนประเทศหนึ่ง คือ แอฟริกาใต้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 199 facebook twitter mail
Top