บทความวิชาการ
view 273 facebook twitter mail

“ITD Research Forum 2017”

เกี่ยวกับเอกสาร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานสัมมนา “ITD Research Forum 2017 : ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการค้าและการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อเสนอผลการศึกษาวิจัย 4 โครงการ และอภิปรายในประเด็นที่

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top