บทความวิชาการ
view 149 facebook twitter mail

จับตามอง อินโดนีเซีย

เกี่ยวกับเอกสาร

อินโดนีเซีย ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นประเทศที่มีปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากที่ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและการขยายตัวของเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีประชากรมากถึงประมาณ 245 ล้านคน ซึ่งมากที่สุดในอาเซียน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วและมีเสถียรภาพที่อัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6 ต่อปี เป็นรองเพียงประเทศจีนและอินเดีย รวมถึงการมีผู้บริโภคในตลาดส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อมากขึ้น โดยชนชั้นกลางของประเทศมีอยู่ประมาณ 45 ล้านคน ในปี 2555 และคาดว่าจะขยายตัวเป็น 93 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า อุปสงค์ภายในประเทศจึงยังสามารถขยายตัวได้อีกมากในอนาคต : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 149 facebook twitter mail
Top