บทความวิชาการ
view 158 facebook twitter mail

นโยบายแรงงาน

เกี่ยวกับเอกสาร

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจไทยภายใต้การขับเคลื่อนของภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ทุนควบคู่กับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้เป็นปัจจัยดึงที่ทำให้แรงงานต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 158 facebook twitter mail
Top