บทความวิชาการ
view 165 facebook twitter mail

มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับเอกสาร

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการนำมาตรฐานแรงงานมาเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งได้ส่งผลให้ประเทศผู้นำเข้าสินค้านำมาตรฐานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานสินค้าโดยตรงมาเป็นเครื่องมือด้านการค้า…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 165 facebook twitter mail
Top