บทความวิชาการ
view 172 facebook twitter mail

การเปิดเสรีภาคธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกของอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale & Retail Sector) เป็นสาขาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและภูมิภาค เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงใกล้เคียงกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะการค้าปลีก : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 172 facebook twitter mail
Top