บทความวิชาการ
view 254 facebook twitter mail

มอง CLMV…มองไทย : ความเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัจจุบันกลุ่มประเทศ CLMV หรือประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ถือเป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีนักลงทุนและนักท่องเที่ยวเข้าไปขยายธุรกิจและท่องเที่ยวในแต่ละประเทศมากขึ้น : ปีที่พิมพ์ 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 254 facebook twitter mail
Top