บทความวิชาการ
view 183 facebook twitter mail

มาเลเซีย คู่แข่งตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์

เกี่ยวกับเอกสาร

“มาเลเซีย” เป็นประเทศที่มีพื้นฐานด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ดีประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่สนับสนุนที่ครอบคลุมเกือบตลอดทุกห่วงโซ่การผลิต ทำให้มาเลเซียมีความได้เปรียบและมีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศที่สูงประเทศหนึ่ง และหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มาเลเซียมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันก็คือ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ : ปีที่พิมพ์ 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 183 facebook twitter mail
Top