บทความวิชาการ
view 158 facebook twitter mail

การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

บทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กรณีประเทศไทยจากการประเมินนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 158 facebook twitter mail
Top