บทความวิชาการ
view 179 facebook twitter mail

แรงงานในลุ่มแม่น้ำโขงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ไทยถือเป็นประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติที่สำคัญ แต่ไทยมีความแตกต่างจากประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติโดยทั่วไป ตรงที่ไทยยังไม่ได้อยู่ในสถานะของประเทศที่มีรายได้สูง เป็นเพียงประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 179 facebook twitter mail
Top