บทความวิชาการ
view 243 facebook twitter mail

โอกาสอุตสาหกรรม MICE จากอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2560 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 – 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ตลอดจนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคธุรกิจบริการสำคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมูลค่านับแสนล้านบาท…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 243 facebook twitter mail
Top