บทความวิชาการ
view 187 facebook twitter mail

จับตาโอกาสความก้าวหน้าระบบธนาคารเมียนมาร์

เกี่ยวกับเอกสาร

ระบบธนาคารมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน เมียนมาร์ปิดประเทศมานานส่งผลให้ระบบบริการพื้นฐานต่างๆ ล้าหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย แต่มีอย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่กลับไม่ได้พัฒนาอย่างที่ควรเป็นและควรจับตา นั่นคือ ระบบธนาคาร : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 187 facebook twitter mail
Top