บทความวิชาการ
view 144 facebook twitter mail

วัฒนธรรมธุรกิจเมียนมา

เกี่ยวกับเอกสาร

ในท่ามกลางผุ้ประกอบการต่างชาติทั้งหลาย ผู้ประกอบการไทยถือได้เปรียบในการดำเนินกิจกรรมทางการค้ากับเมียนมา เนื่องจากไทยลงทุนกับเมียนมาซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่มีทำเลที่ตั้งที่มีพรมแดนติดต่อกับเมียนมาเป็นระยะทางถึง 2,401 กิโลเมตร : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 144 facebook twitter mail
Top