บทความวิชาการ
view 146 facebook twitter mail

วัฒนธรรมธุรกิจเมียนมา

เกี่ยวกับเอกสาร

บทความตอนนี้จะกล่าวถึงวัฒนธรรมธุรกิจของเมียนมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัตในการติดต่อธุรกิจกับชาวเมียนมา : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 146 facebook twitter mail
Top