บทความวิชาการ
view 193 facebook twitter mail

ศักยภาพและบทบาทเมียนมาร์ต่อ AEC (2)

เกี่ยวกับเอกสาร

จากบทความครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงสถานะและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของเมียนมาร์จากการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้เมียนมาร์ได้รับความไว้วางใจในการรับหน้าที่ประธานอาเซียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา : ปีที่พิมพ์ : 2557

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 193 facebook twitter mail
Top