บทความวิชาการ
view 147 facebook twitter mail

ศักยภาพและบทบาทเมียนมาร์ต่อ AEC

เกี่ยวกับเอกสาร

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 ที่ผ่านมา เมียนมาร์ได้รับหน้าที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ และได้กำหนดแนวทางหลักในการดำเนินงานภายใต้คำขวัญหลักที่ว่า Moving Forward in Unity Towards a Peaceful and Prosperous Community

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 147 facebook twitter mail
Top