บทความวิชาการ
view 144 facebook twitter mail

โอกาสท่องเที่ยวไทยในตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้หญิง

เกี่ยวกับเอกสาร

ทุกวันนี้ สัดส่วนนักท่องเที่ยว แนวโน้มอนาคต ความสำคัญของตลาดนักท่องเที่ยวเอเชียและอาเซียนเติบโตขึ้น แต่ละปีนักท่องเที่ยวชาวเอเชียและจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวน : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 144 facebook twitter mail
Top