บทความวิชาการ

ประสบการณ์เชิงนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ

เกี่ยวกับเอกสาร

รายงานความยากจนและการแบ่งปันความมั่งคั่งประจำปี 2559 (Poverty and Shared Prosperity 2016) ของธนาคารโลก กล่าวถึงแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยยืนยันว่าความสำเร็จของประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางทั่วโลกนั้นมาจากการจัดการเศรษฐกิจมหภาคที่ดี มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top