บทความวิชาการ
view 353 facebook twitter mail

ลดเหลื่อมล้ำด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เกี่ยวกับเอกสาร

หากประเทศไทยต้องการหลุดพ้นจากการเป็นเพียง “ผู้รับจ้าง” ผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมของโลก การมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovative-Driven Economy) จึงเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การพยายามยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่การสร้าง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top