บทความวิชาการ
view 144 facebook twitter mail

ค้าข้าวในลาว (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

จากการสำรวจกลไกและวิถีการตลาดข้าวใน สปป.ลาว พบว่า ชาวนาผู้ปลูกและผลิตข้าวจะเก็บเกี่ยวผลผลิต และจะเก็บข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไว้ทำพันธุ์และบริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็จะจำหน่ายหรือเก็บไว้รอจำหน่าย : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 144 facebook twitter mail
Top