บทความวิชาการ
view 141 facebook twitter mail

ค้าข้าวในลาว (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในภาพรวมของการตลาดข้าวใน สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นการค้าข้าวเหนียวเป็นหลัก โดยเริ่มจากเกษตรจำหน่วยให้พ่อค้ารวบรวมข้าวเปลือกในท้องถิ่น และโรงสี : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 141 facebook twitter mail
Top