บทความวิชาการ
view 203 facebook twitter mail

สิงคโปร์ – ผู้นำศูนย์กลางตลาด MICE อาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ปัจจุบันอุตสาหกรรม MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition) หรืออุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจูงใจ การจัดประชุมนานาชาติและการจัดงานแสดงสินค้า / นิทรรศการกำลังเป็นที่สนใจและมีบทบาทสำคํญมาก : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 203 facebook twitter mail
Top