บทความวิชาการ
view 153 facebook twitter mail

วิสาหกิจสังคมในอาเซียน (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสอุบัติใหม่ในอาเซียน ซึ่งก็คือการวิวัฒนาการของภาคธุรกิจที่นำไปสู่การสร้างต้นแบบทางธุรกิจแนวใหม่ในรูปแบบ “วิสาหกิจสังคม” (Social Enterprise) โดย“ผู้ประกอบการสังคม” (Social Entrepreneur) ดำเนินการเป็นหลัก กระแสการเกิดขึ้นของวิสาหกิจสังคมมีโอกาสที่จะดำเนินไป…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 153 facebook twitter mail
Top