บทความวิชาการ
view 140 facebook twitter mail

สตาร์ทอัพ อาเซียนกับญี่ปุ่น

เกี่ยวกับเอกสาร

ธุรกิจ Startups มีนิยามที่เข้าใจง่าย ๆ คือ กิจการที่ตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ กลุ่ม Tech Startups ที่มีการเติบโตสูงและมีส่วนแบ่งตลาดสูงมากกว่ากลุ่ม Startups อื่น ๆ จำนวนธุรกิจ Startups มีการเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างมากในอาเซียน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 140 facebook twitter mail
Top