บทความวิชาการ
view 153 facebook twitter mail

ก้าวย่างของเวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากมีประชากรสูงถึง 90 ล้านคน เป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบเสือเศรษฐกิจแห่งเอเชียทั้งเกาหลีใต้และไต้หวัน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 153 facebook twitter mail
Top