บทความวิชาการ
view 168 facebook twitter mail

การศึกษาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับเอกสาร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน ITD Public Forum ในหัวข้อ “Sustainable Education for Inclusive Society” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความเห็นกว่า 40 คน งานดังกล่าวเป็นการร่วมกันหาแนวทาง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 168 facebook twitter mail
Top