บทความวิชาการ
view 254 facebook twitter mail

เจาะกลยุทธ์ลงทุนเวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

เวียดนามเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์สำคัญ คือ การทำความตกลงการค้าเสรีกับ ประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตในอัตราที่สูงมาอย่าง ต่อเนื่อง เวียดนามจึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจเข้าไปลงทุน…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 254 facebook twitter mail
Top