บทความวิชาการ
view 136 facebook twitter mail

ความงามไทย…ไปกัมพูชา (1)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในปัจจุบัน ชาวกัมพูชาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีและมีกำลังซื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงทำให้แนวโน้มความต้องการรับบริการความงามของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ดังนั้น การใช้บริการจากแพทย์ผิวหนัง หรือการเดินทางไปเข้าคลินิกความงามเป็นที่นิยมในประเทศกัมพูชามากขึ้น …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 136 facebook twitter mail
Top