บทความวิชาการ
view 196 facebook twitter mail

ธุรกิจบริการไทยสู่ตลาดเพื่อนบ้าน

เกี่ยวกับเอกสาร

ภาคบริการมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปรากฏให้เห็นชัดทั้งมิติรายได้ประชาชาติและการจ้าง งานของประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนถึงความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคบริการไทย อย่างไรก็ตามการเปิด เสรีภายใต้กรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีภาคบริการภายใต้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 196 facebook twitter mail
Top