บทความวิชาการ
view 761 facebook twitter mail

เศรษฐกิจไทย หนทางออกจากกับดักรายได้ปานกลาง

เกี่ยวกับเอกสาร

ย้อนมองพัฒนาการเศรษฐกิจไทยใน 50 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการกระจายรายได้ที่มีความเหลื่อมล้ำสูงแล้ว สิ่งที่น่ากังวลใจมากตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจไทยกำลังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) กล่าวคือไทยได้พัฒนาจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 761 facebook twitter mail
Top