บทความวิชาการ
view 262 facebook twitter mail

บทบาทและความสำคัญของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

เกี่ยวกับเอกสาร

ข่าวสารที่คนไทยรับรู้ทั่วไปคือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ จะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า AEC : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 262 facebook twitter mail
Top