บทความวิชาการ
view 170 facebook twitter mail

ค้าขาย-ลงทุน กับกลุ่มประเทศบริคส์ (จบ)

เกี่ยวกับเอกสาร

ในส่วนของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศบริคส์นั้นพบว่า ได้มีการดำเนินการผลักดันความตกลงทางการค้าต่าง ๆ บ้างแล้วในระดับหนึ่ง ได้แก่ ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีผลผูกพันอาเซียน จีน และอินเดีย ความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และเขตการค้าเสรี…

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 170 facebook twitter mail
Top