บทความวิชาการ
view 339 facebook twitter mail

แนวโน้มตลาดการท่องเที่ยวแบบหรูหราเอเชีย

เกี่ยวกับเอกสาร

การท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism) กำลังเติบโตและเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจาก World Travel Monitor ซึ่งจัดทำโดย ITB Berlin และ …

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 339 facebook twitter mail
Top