บทความวิชาการ
view 176 facebook twitter mail

เมื่อมหาอำนาจเริ่มคุย TTIP อาเซียนควรจับตา

เกี่ยวกับเอกสาร

การเจรจาหุ้นส่วนการค้าและการลงทุนข้ามแอตแลนติก (Transatlantic Trade and Investment Partnership-TTIP) หรือการจัดตั้งเขตการค้าเสรีข้ามแอตแลนติก (Transatlantic Free Trade Area-TAFTA) นั้น : ปีที่พิมพ์ 2556

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 176 facebook twitter mail
Top