บทความวิชาการ
view 161 facebook twitter mail

หลากมิติแห่งความเหลื่อมล้ำ

เกี่ยวกับเอกสาร

เมื่อปีที่ผ่านมา ยูเนสโกและหน่วยงานวิชาการอีก 2 แห่ง ได้ร่วมกันจัดทำและเผยแพร่รายงานสังคมศาสตร์โลกประจำปี 2559 (World Social Science Report 2016) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความท้าทายในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโลก โดยอธิบายถึงความเหลื่อมล้ำที่แบ่งออกเป็น 7 มิติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 161 facebook twitter mail
Top