บทความวิชาการ
view 157 facebook twitter mail

เวียดนาม : ค่าเงินด่งและผลกระทบต่อการค้าการลงทุน

เกี่ยวกับเอกสาร

ช่วงปี 2556 – 2557 เศรษฐกิจเวียดนามประสบกับภาวะชะลอตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้ง เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของเวียดนาม ที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของเวียดนามก็ประสบภาวะชะลอตัว ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ธนาคารกลางของเวียดนามได้ประกาศปรับลดค่าเงินด่ง (Dong) โดยได้ปรับลดอัตราอ้างอิง ลงร้อยละ 1 อยู่ที่ 21,458 ด่งต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นการปรับลดค่าเงินด่งครั้งที่ 2 ในรอบ 8 เดือน ธนาคารกลางเวียดนามให้เหตุผลว่า เพื่อให้ค่าเงินด่งสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดการเงินในประเทศและต่างประเทศ สร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา และสนับสนุนนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้า มาลงทุน นอกเหนือจากอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ 100% เพื่อ มุ่งหวังเงินลงทุนโดนตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ซึ่งเป็นมาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่สำคัญของเวียดนาม : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 157 facebook twitter mail
Top