บทความวิชาการ
view 162 facebook twitter mail

เวียดนาม : ความเหลี่อมล้ำที่รอแก้ไข

เกี่ยวกับเอกสาร

เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับการจับตามองอย่างสูงในฐานะประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาดโลก เริ่มจากสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นสู่การผลิตสินค้าที่อาศัยความรู้มากขึ้น เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 5 มาตั้งแต่ปี 2555

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 162 facebook twitter mail
Top