บทความวิชาการ
view 331 facebook twitter mail

ความท้าทายด้านแรงงานเวียดนาม

เกี่ยวกับเอกสาร

เวียดนามได้รับการกล่าวถึงในฐานะประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบวางแผนจากส่วนกลางสู่ระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด ภายใต้นโยบาย “โด่ย เหมย” (Doi Moi) ตั้งแต่ปี 2529 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามสูงมาอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Top