บทความวิชาการ
view 146 facebook twitter mail

รายงานการลงทุนโลกปี 2015

เกี่ยวกับเอกสาร

รายการการลงทุนโลกปี 2015 จัดทำโดย UNCTAD ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้ชี้ให้เห็นว่า ปี 2014 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) : ปีที่พิมพ์ 2558

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

view 146 facebook twitter mail
Top