สื่อ itd
view 225 facebook twitter mail

Climate Change ประเด็นร้อนที่ต้องตัดสินใจ

เกี่ยวกับวีดีโอ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 วิทยากรโดย : คุณฉมานุต เกราะทอง นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top