สื่อ itd
view 196 facebook twitter mail

แอบดูอุตสาหกรรม:แบบอย่างโครงสร้าง

เกี่ยวกับวีดีโอ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553 วิทยากรโดย : คุณสิรินาฎ พรศิริประทาน นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top