สื่อ itd
view 188 facebook twitter mail

การเปิดตัวรายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2012

เกี่ยวกับวีดีโอ

การสัมมนา “การเปิดตัวรายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2012” (Technology and Innovation Report 2012) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555

Top