สื่อ itd
view 264 facebook twitter mail

รายการเรียนรู้เพื่อนบ้าน – ลงทุนเกษตรไทยในลาว

เกี่ยวกับวีดีโอ

ลงทุนเกษตรไทยในลาว ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2553 วิทยากรโดย : คุณนิโลบล ปางลีลาศ นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top