สื่อ itd
view 256 facebook twitter mail

รายการเรียนรู้เพื่อนบ้าน – R9 (เส้นทางสายเศรษฐกิจ)

เกี่ยวกับวีดีโอ

R9 (เส้นทางสายเศรษฐกิจ) ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 วิทยากรโดย : คุณสิรินาฎ พรศิริประทาน นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top