สื่อ itd
view 527 facebook twitter mail

ท่านเกริกไกร จีระแพทย์ ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบัน itd เข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาไอทีดี

เกี่ยวกับวีดีโอ

ITD จัดการสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 โดยในช่วงเช้าเป็นการเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย” โดยมี ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และคณะนักวิจัย เป็นวิทยากร

Top