สื่อ itd
view 237 facebook twitter mail

ไทยรู้จีน-จีนรู้ไทย

เกี่ยวกับวีดีโอ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 วิทยากรโดย : คุณจิตติกานต์ วงศ์กำภู นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top