สื่อ itd
view 213 facebook twitter mail

Thai PBS เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป

เกี่ยวกับวีดีโอ

คุณวันวลิต ธารไทรทอง นักวิชาการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ให้สัมภาษณ์แก่ Thai PBS เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป วันที่ 2 ก.ค.นี้ จะครบรอบ 15 ปี ที่ไทยเผชิญกับวิกฤตต้มยำกุ้ง ขณะนั้นไทยใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้และกู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ ทำให้ผ่านวิกฤตมาได้

Top