สื่อ itd
view 242 facebook twitter mail

รายงานการค้าและการพัฒนา 2010 past 2

เกี่ยวกับวีดีโอ

รายงานการค้าและการพัฒนา 2010 ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2553 วิทยากรโดย : ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top