สื่อ itd
view 168 facebook twitter mail

WIR 2010 (World Investment Report 2010)

เกี่ยวกับวีดีโอ

ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 วิทยากรโดย : ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Top