นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

visibility 152 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
– ประธานกรรมการ Black Ink Group (Thailand) Ltd.


ประวัติการศึกษา
– Doctorate in Law and Diplomacy, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
– Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
– รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การฝึกอบรม
Managing Global Business for Senior Executives, Institut Européen
d’Administration des Affaires (INSEAD), France DAP 153/2018


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Capital Engineering Network PLC. (CEN)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร dtac
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด (Tesco Lotus)
ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย Philip Morris Asia Ltd.
เลขานุการเอก คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

Top