นายดามพ์ สุคนธทรัพย์

visibility 1213 facebook twitter mail

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ประธานกรรมการ Black Ink Group (Thailand) Ltd.


ประวัติการศึกษา
Doctorate in Law and Diplomacy, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, U.S.A.
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การฝึกอบรม
Managing Global Business for Senior Executives, Institut Européen
d’Administration des Affaires (INSEAD), France DAP 153/2018


ประวัติการทำงานที่สำคัญ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Capital Engineering Network PLC. (CEN)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร dtac
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด (Tesco Lotus)
ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย Philip Morris Asia Ltd.
เลขานุการเอก คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา

Top